UAVI Discord serverUAVI Facebook PageUAVI LinkedIn pageUAVI InstagramUAVI TwitterUAVI Telegram

Adatvédelmi és jogi

irányelvek
Felhasználási feltételek

Az UAVI projekt egy drón és blokklánc alapú ökoszisztéma létrehozására irányuló tudományos kutatás (továbbiakban: "UAVI Projekt" vagy "Projekt") amely hivatalos csatornája a www.uavi.io weboldal és a hozzá kapcsolódó tartalmak. A Projektet és a weboldalt az UAVI Drone Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-218049, adószám: 27732056-2-13, székhely: 2073 Tök, Fő utca 1) fejleszti, koordinálja, gondozza.

Felelősséget vállalunk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a www.uavi.io weboldalon feltüntetett tartalom helytálló legyen. Célunk a Whitepaperben leírt szakmai tartalom végrehajtása, az ott írt ütemterv szerint, amely érdekében jóhiszeműen, a jogszabályokat betartva, a legjobb tudásunk szerint járunk el. Hiszünk abban, hogy mind a drónok fejlődése, mind a blokklánc technológia megbízhatósága alkalmas arra, hogy a Whitepaperben vázolt fejlesztések a tervezett időhatáron belül megvalósulhassanak. Szakmailag reálisnak és indokoltnak tartjuk a bizalmat a drónok és a blokklánc technológia jövőbeni, ezirányú, üzleti célú alkalmazására, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítsük mind a szabályozási mind a szakmai környezet alakulását, amely a felvázolt célok megvalósulását lehetővé teszi.

A weboldal az UAVI Projekttel kapcsolatos tartalmakat, eredményeket ismertet, folyamatosan fejlesztett, így fenntartjuk a jogot arra, hogy külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassuk, vagy eltávolítsunk tartalmakat, funkciókat. A technikai és szerkesztési tevékenység sokrétűségéből kifolyólag előfordulhat, hogy a weboldal egésze, vagy bármely eleme bármikor, bármilyen okból, bármennyi ideig nem érhető el, vagy az megváltozik. Emberek szerkesztik az oldalt, így pontatlanság is előfordulhat a tartalmakban, vagy hibák a funkciókban - ilyen esetben ahogy az tudomásunkra jut, a lehetőségekhez képest azonnal korrigáljuk ezen elírásokat, hibákat. Az előzőek miatt tehát az elérhetetlenségből, tartalom megváltozásából, esetleges pontatlanságából, működési hibákból eredő közvetlen vagy közvetett károkért nem vállalunk felelősséget.

Az UAVI Projektbe több, az UAVI Drone Kft-től független szakértő, természetes és jogi személy is részt vesz (továbbiakban: "szakértők" vagy "partnerek"). A weboldal tartalmát is elsősorban a ezek a szakértők készítik, és a partnerekkel való közös eredmények alapján készülnek új hírek, funkciók.

A weboldal a Projekt egyes részeit mutatja be és teszi lehetővé a kutatásba való bekapcsolódást. A Projektbe való bekapcsolódás módja többféle lehet.

 • Aki csak nyomon kívánja követni a Projektet annak egyirányú információ szerzést teszünk lehetővé a weboldalunkkal és kapcsolódó szociális csatornákon (pl: Facebook, Discord).
 • Aki értesítéseket is kíván kapni, tőlük minimális személyes adatok bekérésével (pl. név és e-mail cím) lehetőséget biztosítunk eseményekről való kiértesítésre is (pl. "Legyél naprakész" funkció).
 • Aki mélyebben kíván részt venni a projektben, azok számára UAVI Token és NFT szerzési lehetőséget biztosítunk (kisorsolással, kriptoeszköz cserével, foglalással, stb).

A jelen szabályzaton túl az egyes felhasználási és csatlakozási lehetőségek részletszabályait maguk weboldalon elérhető konkrét funkciók, adatlapok is tartalmazhatják.

Az UAVI Token és más kripto alapú eszközök (pl. NFT-k) a Projekt részeredményeinek minősülnek, amelyek alapvetően BEP-20 vagy ERC-20 hálózaton futó programkód(ok) (továbbiakban "token" vagy "kriptoeszközök"). A kriptoeszközökök egy része erre alkalmas technikai feltételek birtokában, más kriptoeszközzel foglalhatók, majd ún. saját tárca ("wallet") programban tárolhatók. Ezek a tokenek és kriptoeszközök semmilyen követelést, garanciát, szolgáltatást, pénzügyi ellenértéket, igérvényt, értékpapírt nem testesítenek meg. Elsősorban a Projektben kapnak majd szerepet (pl. platform és government alprojektek), de várhatóan lehetséges lesz azok kriptoeszköz-tőzsdéken való átadása-átvétele más kriptoeszközökért cserébe. A Projektben való részvétel önkéntes, bármikor megszüntethető. Az előnyök vagy hátrányok tekintetében a következő fejezetben ("Jogi nyilatkozat a biztonsági kockázatokról") olvashatni részletesebben.

A Projekt szakmai tartalmáról és a tervezett ütemezéséről, eredményeiről a weboldalon elérhető Whitepaperben lehet olvasni. A kutatás előrehaladtával az egyes részfeladatok kidolgozásra kerülnek, és azok tartalma igazodni fog az akkor érvényes gazdasági és szabályozási körülményekhez - így előfordulhat az eredeti tervekhez való eltérés.

Ahogy azt a fentiekben is bemutattuk, itt külön is kihangsúlyozzuk, hogy a weboldal és a hozzá kapcsolódó tartalom nem nyújt pénzügyi szolgáltatást, nem tesz nyilvános ajánlatot, nem buzdít kereskedésre, nem ad befektetési tanácsot, sem semmilyen pénzügyi műveletet nem tesz lehetővé. A weboldal kizárólag az UAVI projekt, mint kutatási projekt egyes részeiről való információ szerzést és ahhoz való kapcsolódást teszi lehetővé. Az oldal látogatói és a projekthez csatlakozók a fentieket tudomásul veszik.

A weboldalon és más csatornákon publikált tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Azok másolása, módosítása, idézése, felhasználása csak a Projektre való hivatkozással (pl. "www.uavi.io" weboldal feltüntetésével), valamint az UAVI Drone Kft és a tartalmat szerkesztő szakértő írásos engedélyével lehetséges. Ilyen igényeket a [email protected] fogadunk.

Bármikor módosíthatjuk a jelen szabályzatban foglaltakat azáltal, hogy jelen oldal szövegét módosítjuk. Kérünk, rendszeresen ellenőrizd ezt az oldalt, hogy észre vedd, ha ilyen változás történt, mivel azok kötelezőek rád nézve. Az ezen az oldalon található rendelkezések némelyikét más oldalainkon megjelenő rendelkezések, vagy értesítések is felülírhatják.Jogi nyilatkozat a biztonsági kockázatokról

Az UAVI Projekt egyes elemei bizonyos országokban bizonyos feltételekhez kötöttek, vagy tiltottak lehetnek, így pl a token kibocsátás, szerzés, birtoklás és azok cserélgetése. Javasoljuk, hogy alaposan járd körbe a témát mielőtt csatlakozol a projektünkhöz - és csak és kizárólag a rád vonatkozó jogszabályok által megengedett módon és mélységig kapcsolódj be a Projektbe! (lásd például ezt a gyűjteményt az "ICO" szabályozásokról, országonként, pl itt ). A weboldal annak jellegénél fogva nem képes és nem is kíván minden látogatót "lekövetni" és rá vonatkozó szabályok szerinti egyedi működést biztosítani.

Az UAVI Drone Kft felelőséget vállal arra, hogy mindig a vonatkozó jogszabályok szerint végzi tevékenységét. A Te és a más látogató vagy vele kapcsolatos személy Projektben való részvételével kapcsolatban azonban sem az UAVI Drone Kft, sem a kapcsolódó szakértők, partnerek nem tudnak semmilyen jogi felelősséget vállalni. Így különösen ki kell zárnunk minden felelősséget bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, amely bármely felhasználónál a weboldalunk, a hozzá linkelt más weboldalak, vagy a rajta található tartalom használatával összefüggésben, vagy annak eredményeként, vagy a használatára való képtelenség következményeként merül fel.

A hackerek, vagy más csoportok, szervezetek megpróbálhatnak beavatkozni az UAVI projektbe számos módon. Hamisítás, lopás, rosszindulatú programokkal való támadás, a konszenzusos rendszert ért támadások, és minden hasonló esemény, amely hatással lehet az UAVI szolgáltatásaira a biztonsági kockázatot rejt. Emiatt nem vállalunk felelősséget azon befektetési döntésekért, melyek ezen a honlapon megjelenő információk alapján születnek. Egyetlen a honlapon közzétett információ sem tekintendő befektetési tanácsnak, ajánlatnak, javaslatnak, ajánlásnak, ígéretnek vagy garanciának. Sem az UAVI Drone Kft, sem a tartalmat előállító szakértők nem nyújtanak sem befektetési szolgáltatást, sem befektetési tanácsadási szolgáltatást.

A felhasználók által tárolt tokenek, NFT-k, más kriptoeszközök és fiat pénzek biztonságáért nem tudunk felelősséget vállalni. A tőzsdei forgalom kapacitása és volumene tekintetében sem vállalunk felelősséget.

A Projektben résztvevőknek figyelembe kell venniük az itt és a Whitepaperben szereplő információkat és kockázati tényezőket. Javasoljuk, hogy konzultáljanak szakmai tanácsadókkal, beleértve pénzügyi, számviteli, jogi, adózási, műszaki, vagy más tanácsadók és szakértők véleményének kikérését, mielőtt az UAVI Token vagy más a Projekthez kapcsolódó kriptoeszköz megszerzéséről döntenek. Kockázati tényezők esetlegesen előfordulhatnak, és az UAVI Drone Kft sem a kapcsolódó szakértők nem tudják megjósolni annak a valószínűségét, hogy ilyen esemény előforduljon.

A tokenek és más kriptoeszközök beszerzése csak pénzügyileg tájékozott személyeknek javasolt, akik képesek felmérni a kockázatokat, akik szakmai tanácsot kapnak a token és más kriptoeszközök megszerzésével és tartásával kapcsolatban, akik rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással, ahhoz, hogy képesek legyenek viselni az ebből eredő veszteségeket, és kezelni a várható nyereségeket.

A tokenhez és más kriptoeszközhöz való hozzáférés elvesztésének kockázata, a privát kulcsok elvesztése, őrzési hiba, vagy felhasználói hiba minden felhasználónak a saját felelőssége.

A token megszerzéséhez, tartásához és tovább küldéséhez kripto tárca, azaz crypto wallet szükséges. A ügyfél ezennel megérti, hogy ő a felelős a saját wallet-jének a beállításáért, és esetleges harmadik félnél való tárolásáért (pl: tőzsde, tárcaszolgáltató). A felhasználó felelős a wallet-jében történő tranzakciókért. Az ügyfél a privát kulcsainak elvesztése, vagy bármilyen harmadik fél hozzáférése az ilyen privát kulcsokhoz, valamint a bejelentkezéshez való hozzáférés a felhasználó által használt wallet-hez, vagy hitelesítőhöz, annak adataihoz való hozzáférés visszaélésekre adhat lehetőséget, ami a felhasználó felelőssége. Bármilyen hiba, vagy meghibásodás, amely a wallet-hez kapcsolódik, beleértve a felhasználó ügyfél saját mulasztását, a wallet megfelelő karbantartását, tárolását, vagy a használata során keletkező károkat, vagy a wallet szolgáltató hibájából származó károk a tárolt kriptoeszközök elvesztését eredményezheti, amelyért nem tudunk felelősséget vállalni.

Az UAVI Projektben való részvétellel és az UAVI token vagy más a Projekthez kapcsolódó kriptoeszközök megszerzésével, birtoklásával és használatával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekben vázolt kockázatokat vállalja.Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés a GDPR 13. cikk szerinti követelményekkel összhangban történik.

A weboldal használata során a minimálisan szükséges adatokat tároljuk az végzett tevékenységekről. Az egyes funkciók igénybevételével - ideértve a hírlevélre való felíratkozást, az UAVI Token foglalást, az Airdrop adatlapot - a felhasználó által megadott adatokat a tároljuk. Az adatokat kizárólag az adott funkció megvalósításának céljára és a hozzá kapcsolódó biztonsági és jogi követelmények biztosítására használjuk fel, illetve esetenként anonim módon statisztikai célokra kerülhetnek felhasználásra. A szükségtelen adatok törlése 1 év elteltével automatikusan, illetve külön igény esetén történik - ahol az lehetséges.Az Adatkezelő megnevezése:

UAVI Drone Kft.
székhely: 2073 Tök, Fő utca 1
cégjegyzékszám: 13-09-218049
adószám: 27732056-2-13
weboldala: https://www.uavi.io
e-mail: [email protected]
tel: +36 1 444-5054

Az adatkezelésért felelő személy elérhetőségei:

UAVI Legal
e-mail: [email protected]

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a https://www.uavi.io weboldalon ismertetett UAVI projekt követése és a projektben való részvételhez szükséges funkciók nyújtása és az ehhez kapcsolódó biztonsági és jogi kötelezettségeknek való megfelelés.

Az adatkezelés csak és kizárólag a jelen dokumentumban ismertetett felhasználási feltételek szerint keletkező adatokon, módon és célból történik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének alábbi pontjai alapján történik:

 • a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

A kezelt adatok köre:

Az UAVI Projekt-hez kapcsolódó adatkezeléssel járó tevékenységek alapvetően a https://www.uavi.io weboldalon érhetők el.

A weboldal látogatása során a weboldal biztonsági célú logot készít, amely anonim módon, IP címhez kapcsolva tárolja le a látogató operációs rendszerének típusát, böngésző típusát és az oldal funkcionális megjelenítéséhez kapcsolódó paramétereket. Ez a log automatikusan rotálódik (törlődik). Ezen adatok kezelésének célja elsősorban a betörési kísérletek kivédése, a weboldal megjelenítési problémáinak detektálása, a nyújtott funkciók teljesülésének esetleges problémáinak észlelése.

A weboldal az egyes nevesített funkciók során az ott feltüntetett adatköröket tárolja, amelyeket a Felhasználó kézzel berögzít

 • "Legyél naprakész!" hírlevél: e-mail cím
 • UAVI Token foglalás: név, e-mail cím, telefonszám (opcionális), ajánló kód (opcionális), fogadó BSC cím
 • UAVI airdrop: név, e-mail cím, telefonszám (opcionális), fogadó BSC cím, valamint az opcionális kérdésekre adott válaszok ("Milyen drón..:", "Mennyi ideje...", "Vettél-e már...")
 • UAVI nyereményjátékok: név, e-mail cím, telefonszám (opcionális), fogadó BSC cím, valamint az opcionális kérdésekre adott válaszok
A weboldal csak és kizárólag a felhasználó által is látható és az általa megadott adatokat tárolja.

Profilalkotás:

A GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelési tájékoztatóban ki kell térni a profilalkotás logikájára is.

Az adatkezelési tájékoztató előző pontjaiban összesítettük a kezelt adatokat és azok célját.

Ezen túlmenő adattárolás és elemzés, ideértve a profilalkotást is, nem történik.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat azok törléséig tároljuk. A meg nem valósult UAVI Token foglalásokat és más olyan adatot amelynek kezelésének célja megszűnik egy éven belül töröljük. A token szerzéshez kapcsolódó adatok jogi kötelezettségek biztosítása miatt nem kerülnek automatikusan törlésre.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek adatai:

 • Levelezési és tárhely szolgáltatás: Google Inc. (székhely: Amerikai Egyesült Államok, California állam 94043, Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600; kapcsolattartó: Google Kft.): online support és helpdesk e-mail szolgáltatás www.google.com
 • Weboldal, futtató környezet: Heroku (székhely: The Landmark @ 1 Market St. Suite 300 San Francisco, California állam, 94105 Amerikai Egyesült Államok,) online platform szolgáltatás - Heroku GDPR docs, Heroku Security docs
 • Weboldal, alkalmazás és adatok fizikai tárolása: Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok) online platform szolgáltatás, EU régió (eu-west-1) - Amazon EU GDPR, Amazon Regions
 • Eseti szakértők: az egyes feladatok ellátása erejéig bevonhatunk szakértőket. A szakértők a jelen dokumentumban történt elvárások szerint, teljeskörű titoktartással, kizárólag a projekt céljai érdekében, az adatkezelési céllal és elvekkel egyező módon kezelhetik az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az adatok zárt rendszerben kerülnek tárolásra, a normál működés keretei között a https://www.uavi.io weboldal admin felülete nyújt hozzáférést, jogosultságkezeléssel ellátott módon.

A projekthez csatlakozó felhasználók e-mailben kerülnek kiértesítésre, amelyben levő egyedi linkre kattintva a weboldalon tekinthetik meg a róluk tárolt adatokat.

A szakértők a feladataik ellátásához szükséges mértékben és ideig a tárolt adatokat megismerhetik.

A rendszergazda és a portál fejlesztője adminisztrációs céllal, a szükséges mértékben ráláthat a fenti adatokra.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a igyekszik a legmagasabb szakmai előírásoknak megfelelően kezelni a tárolt adatokat.

Az adatkezelés és a weboldal működtetése során ISO27001 információbiztonsági szabvány eljárásainak megfelelően kell eljárni.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettek első körben az Adatkezelő vezetőjénél jelezhetik panaszukat.

Felügyeleti szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

Az érintettek jogai tételesen a következők:

 • Hozzáféréshez való jog: a GDPR alapján a felhasználó tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatkezelésről. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról. A felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról.
 • Módosításhoz való jog: habár a felhasználó - a meghatározott keretek között - módosíthatja a szolgáltatás által gyűjtött adatokat, de a GDPR lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó az Adatkezelőtől kérje valamely személyes adat módosítását.
 • Törléshez való jog: habár a felhasználó - a meghatározott keretek között - törölheti a szolgáltatás által gyűjtött bizonyos adatokat, de a GDPR lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó az Adatkezelőtől kérje valamely személyes adat törlését.
 • Korlátozáshoz való jog: ha a szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok az érintett szerint nem pontosak, naprakészek, akkor az Adatkezelőnek fel kell függesztenie az adatkezelést arra az időtartamra vonatkozóan, amíg ellenőrzi az adatok pontosságát. Ha az adatkezelés jogellenes (például a NAIH ezt megállapította), és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, akkor az érintett jogosult arra, hogy a szolgáltatás által gyűjtött adatok korlátozását (zárolását) kérje.
 • Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a szolgáltatással összefüggő adatkezelés ellen. Az Adatkezelő ekkor megvizsgálja a felhasználó által felhozott érveket, vagyis hogy a felhasználó tiltakozásába felhozott érvek felülírják-e az adatkezelés jogalapjának vélt helyzetet.

Hozzájáruláson és kötelezettségen alapuló adatkezelés:

Az adatkezelés jogalapját képező GDPR 6. cikk (1) bekezdésének fentebb hivatkozott pontjai részletesebb kifejtése:
 • "a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;" - ahol erre külön checkboxot (jelölő négyzetet) helyeztünk el, amely jelen dokumentum megismerését és elfogadását igazolja.
 • "b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;" - úgy, mint a jelen dokumentumban vállalt feltételek szerint nyújtott funkciók teljesítése.
 • "c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;" - úgy mint a biztonsági és jogi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kötelezettség.